SEO optimalizácia webových stránok pre vyhľadávače

Dobre zoptimalizovaná webová stránka sa umiestňuje na popredných priečkach vo výsledkoch vyhľadávania, bez toho aby ste za tieto pozície museli platiť. SEO optimalizácia je "nekonečný" proces, ktorý pozostáva z dvoch častí - On-page a Off-page optimalizácie. Iba optimalizácia obidvoch častí prináša želaný výsledok vo forme popredných priečok pri full textovom vyhľadávaní napr. v Google.

On-page optimalizácia zahŕňa nasledovné časti:

  • Optimalizácia názvu domény a URL adries
  • Optimalizácia html kódu - správne vyplnené meta tagy, nadpisy a pod.
  • Optimalizácia textového obsahu - správny obsah a štruktúra textu, vhodné použitie kľúčových slov a pod.
  • Ďalšie faktory - správne označenie obrázkov a odkazov, vytvorenie mapy stránky a pod.

Off-page optimalizácia zahŕňa nasledovné časti:

  • Linkbuilding - spätné odkazy na Vašu webstránku
  • Indexovanie webstránky - zaradenie všetkých podstránok do indexu webových vyhľadávačov
  • Relevantnosť odkazov
  • Pagerank
  • Ďalšie faktory

Všetky tieto časti SEO optimalizácie uplatňujeme pri tvorbe webstránok. Ak potrebujeme zoptimalizovať Vašu webstránku, neváhajte nás kontaktovať.