Kontakt

Adresa:

Natamedia, s.r.o

Vojenská 2525/34
93401 Levice

Fakturacné údaje

ICO: 47175524

IC-DPH: SK2023785797

Spolocnost zapísaná v OR OS Nitra oddiel Sro vl.c. 34370/N

Kontaktné údaje

Tel: +421 948 678 987

Email: info@natamedia.sk

Web: www.natamedia.sk

Kontaktný formulár

 

Vaše meno:

Váš e-mail:

Vaše telefónne císlo:

Text: